Shen Ming Ji civil engineering company, Zhu Lin Dao Yuan Taoist hall, Shanghai, China